Προστασία οφειλέτη από εκποίηση, αναγκαστική πώληση ή και πλειστηριασμό ακινήτου σε σχέση με οφειλές οι οποίες προκύπτουν από Τραπεζικό δάνειο.

Το δικηγορικό μας γραφείο πέτυχε την έκδοση προσωρινού απαγορευτικού διατάγματος  κατά της Τράπεζας Κύπρου με το οποίο απαγορεύτηκε η εκποίηση και/ή αναγκαστική πώληση και/ή ο πλειστηριασμός δύο κατ’ ισχυρισμό ενυπόθηκων ακινήτων του οφειλέτη αξίας ύψους περίπου €500.000, μέχρι την τελική εκδίκαση της αγωγής, την οποία ήγειρε ο τελευταίος ενάντια στην [...]

Read More
en_US